Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łowiczu informuje, że potwierdzono wysoce zjadliwą grypę ptaków u padłego łabędzia niemego, którego zwłoki znaleziono w dniu 03.04.2021 r. na brzegu rzeki Bzury na wysokości miejscowości Popów na terenie gminy Łowicz. 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łowiczu przypomina o przestrzeganiu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r. poz. 722).

Pełna treść komunikatu dostępna do pobrania: Komunikat nr 2/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łowiczu

Wójt Gminy Kocierzew Południowy informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowym, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na www.kocierzew.pl w dniu 15 kwietnia 2021 r. na okres 21 dni został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kocierzew Południowy, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego: Wejsce, dz. nr 178/1.

Do pobrania: Zarządzenie nr 21/2021 wykaz nieruchomości

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łowiczu informuje, że potwierdzono wysoce zjadliwą grypę ptaków u padłych łabędzi niemych, których zwłoki w ilości 20 szt. wyłowiono w dniu 12.03.2021 r. ze stawu na terenie gospodarstwa rybackiego, pomiędzy miejscowościami: Walewice, Piotrowice, Sobota, Sobocka Wieś na terenie gminy Bielawy. 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łowiczu przypomina o przestrzeganiu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r. poz. 722).

Pełna treść komunikatu dostępna do pobrania: Komunikat nr 1/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łowiczu

ROLNIKU !

1. STOSUJ ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN ZGODNIE Z ETYKIETĄ - INSTRUKCJĄ STOSOWANIA.

Etykiety środków ochrony roślin znajdziesz na stronie internetowej ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi www.minrol.gov.pl w zakładce informacje branżowe / produkcja roślinna / ochrona roślin / pozostałe informacje na temat środków ochrony roślin.

2. STOSUJ ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN, KTÓRE POSIADAJĄ ZEZWOLENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI.

Rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania znajdziesz na stronie internetowej ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi www.minrol.gov.pl w zakładce informacje branżowe / produkcja roślinna / ochrona roślin / pozostałe informacje na temat środków ochrony roślin.

Gmina Kocierzew Południowy przystępuje do prac związanych ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w wysokości 85% kwoty netto budowy instalacji fotowoltaicznych i kotłów na biomasę dla swoich mieszkańców.

Termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do 18 kwietnia 2021 r.

Informujemy o inauguracji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. W ramach dwuetapowego wydarzenia wybrane zostaną najlepsze Koła Gospodyń Wiejskich, których działalność polega na m.in. podtrzymywaniu i utrwalaniu rodzimego folkloru, tradycji i obyczajów regionalnych, wychowaniu młodego pokolenia i poszanowaniu tradycyjnych wartości.