Wójt Gminy Kocierzew Południowy informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowym, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kocierzewpoludniowy.pl oraz na www.kocierzew.pl w dniu 28 stycznia 2021 r. na okres 21 dni został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kocierzew Południowy, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego oznaczonej jako dz. nr 143/1, obręb Gągolin Południowy.

Do pobrania: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (.pdf)

Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym informuje, że na podstawie zarządzenia Wójta z dnia 8 grudnia 2020 r. nr 90/2020 w sprawie ustanowienia dodatkowego dnia wolnego od pracy, placówka w dniu 24 grudnia br. będzie nieczynna.

Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie:

www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pieniadze-na-zakupu-komputera-dla-dziecka-z-rodziny-rolniczej.html

Wójt Gminy Kocierzew Południowy informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowym, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na www.kocierzew.pl w dniu 4 grudnia 2020 r. na okres 21 dni zostanie podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kocierzew Południowy, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do lat 5, oznaczonych jako dz. nr 48 w Gągolinie Południowym, dz. nr 42 w Gągolinie Zachodnim oraz dz. nr 263 w Różycach-Żurawieńcu.

Do pobrania:

Zarzdzenie nr 87_2020.pdf

Z przyjemnością informujemy, że konkurs plastyczno – planistyczny ogłoszony wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Kocierzew Południowy w ramach działania „OD POMYSŁU DO PROJEKTU” moja wizja terenów zielonych w gminie, realizowany w ramach projektu: „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” został rozstrzygnięty.

Termin przyjmowania wniosków o przyznane pomocy na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" został wydłużony do 24 grudnia 2020 r.

Nabór wniosków o takie wsparcie rozpoczął się 26 października i pierwotnie miał trwać do 24 listopada. Decyzją Prezes ARiMR Haliny Szymańskiej wnioski będzie można składać do 24 grudnia 2020 r.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Oferta pomocy, finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020, skierowana jest do dwóch grup beneficjentów.