22 lutego obchodzony jest w Polsce jako Dzień Ofiar Przestępstw w związku z powyższym Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 uruchomiła tego dnia w godzinach 10:00-18:00 specjalny dyżur telefoniczny prawnika oraz psychologa.

Psycholog 533-652-418

Prawnik 533-648-227

23 lutego to z kolei Światowy Dzień Walki z Depresją Specjaliści będą dyżurowali w siedzibie Państwowej Komisji 23.02.2023 r. w godzinach 10:00-16:00.

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach PZDR – Łowicz Zaprasza na szkolenie na temat: Warunkowość i ekoschematy w płatnościach od 2023 r. Szkolenie przeprowadzi Katarzyna Nowak pracownik ŁODR. Spotkanie odbędzie się 06.03.2023 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 10.00 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocierzewie Południowym.
W związku z wprowadzeniem dużych zmian w płatnościach bezpośrednich, każda osoba składająca wniosek o dopłaty do ARiMR w 2023r. musi zapoznać się z nimi już w tym roku.

Osoba do kontaktu: Robert Muras, tel. 517-738-693

Od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. w Urzędzie Gminy Kocierzew Południowy (pokój nr 7) będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego.

Do wniosku należy dołączyć:
- faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.,
- kserokopie umów dzierżawy,
- dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła w 2022 roku,
- załącznik do wniosku zawierający dane beneficjenta i dane gospodarstwa rolnego,
- zestawienie faktur.

Wysokość zwrotu części podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi 1,20 zł  
z 1 litra zakupionego oleju napędowego.

Wojewoda Łódzki zachęca do uczczenia 160 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego oraz Jego bohaterów poprzez aktywny udział w zainaugurowanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi akcji "Znicz dla Powstańca". Inicjatywa polega na objęciu pamięcią grobów wszystkich ofiar walk powstańczych poprzez złożenie zniczy  w miejscach ich wiecznego spoczynku w dniu rocznicy wybuchu 22 stycznia.

Wójt Gminy Kocierzew Południowy informuje, że w związku z ustawą z dnia 20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe od 10.01.2023 r. - 25.01.2023 r. należy składać wnioski na zakup paliw stałych w II transzy.