Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu w dniu 19.10.2020 r. o godzinie 11:40 wydał komunikat meteorologiczny obejmujący m.in. powiat łowicki.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu w dniu 11.10.2020 r. o godzinie 22:43 wydał komunikat meteorologiczny obejmujący m.in. powiat łowicki.

https://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/planowane-wylaczenia

Kampania społeczna „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj.” jest kontynuacją kampanii społecznych „Czyszczone kominy to mniejszy smog” oraz „Zaproś kominiarza".

Koło Łowickie nr 8 "Orzeł" w Kiernozi przedstawia kalendarz polowań zbiorowych na zające i dziki oraz indywidualnych na ptactwo w sezonie łowieckim 2020/2021.