W związku z wypowiedzeniem umowy przez obecnego dostawcę domeny, Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym informuje, że w najbliższym czasie strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowym będzie dostępna wyłącznie pod nowym adresem: www.bip.kocierzewpoludniowy.pl.

Szanowni Mieszkańcy, w związku z płukaniem studni głębinowej i odprowadzaniem wód popłucznych do studzienki zlokalizowanej na ujęciu wody w Kocierzewie Południowym w dniach 27.07-28.07.2020 r.  wyłączona zostanie droga od cmentarza w kierunku Kocierzewa Południowego. W związku z powyższym niemożliwy będzie dojazd do sklepu "Biedronka" od strony cmentarza.

Zawiadomienie

o prowadzonych pracach taksacyjnych do wykonania projektów Inwentaryzacji Stanu Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych w obrębach ewidencyjnych gminy Kocierzew Południowy

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U z 2020 r., poz. 6 ze zm.), informuję o prowadzonych na terenie Gminy Kocierzew Południowy pracach taksacyjnych.

Ramowy plan prac: 15 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r.

Informuję ponadto, że projekty Inwentaryzacji Stanu Lasu opracowywane są przez firmę "TAXUS UL” Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Płomyka 58, na zlecenie Starosty Łowickiego na podstawie ewidencji gruntów i budynków uzyskanej z Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

Od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 roku w Urzędzie Gminy Kocierzew Południowy (pokój nr 7) w godz. 7:00-15:00 będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego.

Do wniosku należy dołączyć:

- faktury VAT (lub kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 roku,
- kserokopie umów dzierżawy,
- dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła w 2019 roku, jeżeli nie był składany w pierwszym terminie (w lutym),
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną w rolnictwie.

Główny Inspektor Weterynarii opracował materiały określające wymagania weterynaryjne dotyczące prowadzenia uboju na użytek własny w gospodarstwie rolnym i prowadzenia "rzeźni rolniczej".

Nowe wytyczne wynikają ze zmiany przepisów, które umożliwiają wykonywanie uboju na użytek własny, czy prowadzenia własnych, niewielkich rzeźni rolniczych.

Pliki do pobrania:

  1. Wymagania_weterynaryjne_przy_prowadzeniu_ubój_na_użytek_własny_w_gospodarstwie
  2. Wymagania_weterynaryjne_przy_prowadzeniu_rzeźni_rolniczej