Jesteś tutaj:

Autor: Małgorzata Wójcicka

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łowiczu informuje, że w dniu 06.08.2019r. Gmina Kocierzew Południowy została włączona do obszaru ochronnego (strefa żółta) w związku z występowaniem na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Właściciele świń są zobowiązani zgłosić kierownikowi biura ARiMR w terminie 2 dni:

  1. zwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia,
  2. ubój zwierzęcia gospodarskiego: z podaniem liczby zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada oraz miejsca pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.

Szczegółowe informacje w sprawie zasad przemieszczania świń w załączniku poniżej:

W związku z trwającym sezonem zbioru owoców i warzyw Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu przypomina o ograniczaniu ryzyka mikrobiologicznego w odniesieniu do świeżych owoców i warzyw na etapie produkcji podstawowej poprzez przestrzeganie zasad higieny.

Szczegółowe informacje w załączniku poniżej lub na stronie PSSE w Łowiczu – http://www.psse.lowicz.pl/

Do góry