Jesteś tutaj:

Autor: Marek Siejka

Herb Gminy Kocierzew Południowy przedstawiający postać św. Wawrzyńca męczennika

Informujemy wszystkich mieszkańców Gminy Kocierzew Południowy, że od lutego 2019 roku Przewodniczący Rady Gminy Marek Borkowski będzie dyżurował w Urzędzie Gminy w Kocierzewie Południowym.

Dyżury będą odbywać się w każdy drugi wtorek miesiąca, w godzinach 12.00 – 14.00, w pokoju nr 11.

Dane kontaktowe:

tel. 46 839 40 47 (tel. czynny wyłącznie w godzinach pełnienia dyżuru)

e-mail: marek.borkowski@kocierzew.pl

Herb Gminy Kocierzew Południowy przedstawiający postać św. Wawrzyńca męczennika

Zapraszamy do śledzenia on-line obrad IV sesji Rady Gminy Kocierzew Południowy, która odbędzie się 30 stycznia 2019r. o godz. 11 w sali konferencyjnej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Kocierzewie Południowym.

Transmisję z obrad sesji można będzie śledzić na naszym kanale Polskiej Telewizji Internetowej lub na kanale YouTube.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 6. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019,
  • uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019,
  • projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kocierzew Południowy,
  • zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
  • uchwalenia planu pracy Rady Gminy Kocierzew Południowy na 2019 rok,
  • uchwalenia planu pracy Komisji Gospodarki i Finansów na 2019 rok,
  • uchwalenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych na 2019 rok,
  • uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok,
  • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 8. Sprawy różne.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zakończenie obrad.

Już dziś, tj. 28 grudnia 2018r., o godzinie 11:00 zapraszamy do śledzenia on-line obrad III sesji Rady Gminy Kocierzew Południowy kadencji 2018-2023.

Zapraszamy do oglądania na żywo obrad na kanale Polskiej Telewizji Internetowej.

Link do relacji: https://kocierzew.tv-polska.eu

Informacja dotycząca uruchomienia transmisji na stronie www

Aby uruchomić transmisję, należy kliknąć czerwony przycisk “Na żywo”, znajdujący się w górnej części strony.

Uruchomienie transmisji online

Świadczenie wychowawcze 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje, że w dniu 20 grudnia 2018r. zostaną wypłacone świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłek dla opiekuna.

Do góry