Budowa sieci światłowodowej

Uprzejmie informujemy, iż Gmina Kocierzew Południowy położona jest na obszarze objętym budową nowoczesnej światłowodowej sieci, umożliwiającej dostęp do szerokopasmowego Internetu, współfinansowanej przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 

Za realizację zadania odpowiada przedsiębiorstwo telekomunikacyjne – NEXERA Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, ul. Orzycka 6 lok. 1B, 02-695 Warszawa, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000637244, NIP 522 307 16 43, kapitał zakładowy 275.000,00 PLN; wpisane do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 11876.

NEXERA (Nexera Sp. z o.o.) jest hurtowym operatorem nowoczesnej sieci dostępowej światłowodowej FTTH. Dostęp do sieci NEXERY oraz usługi hurtowe świadczone będą zainteresowanym Operatorom Korzystającym, w tym operatorom lokalnym, na równych  i niedyskryminujących zasadach w oparciu o udostępnioną Ofertę Ramową.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod adresem http://nexera.pl

Wykonanie zadań projektowych oraz nadzór nad budową sieci światłowodowej, w ramach realizowanego przez NEXERA Sp. z o.o. przedsięwzięcia zostały powierzone:  Iris Telecommunication Poland Sp. z o.o.

W związku z tym, na terenie Gminy Kocierzew Południowy pojawią się pracownicy Iris Telecommunication Poland Sp. z o.o. w celu podpisania umów o dostęp do nieruchomości, na których planowana jest budowa sieci: Płaskocin, Kocierzew Południowy, Wicie, Lipnice, Łaguszew, Kocierzew Północny, Wejsce, Jeziorko, Lenartów. 

Właściciele nieruchomości nie ponoszą żadnych kosztów związanych z podpisywaną umową.

Załączniki:

  1. Komunikat
  2. 2 NEXERA plakat
  3. Instrukcja zgłoszenia popytu na usługi
  4. Pismo Nexera Gm Lodzkie