Jesteś tutaj:

Kategoria: Fundusze Europejskie

Galeria zdjęć z zakończenia projektu

Poniżej znajdują się zdjęcia z uroczystego zakończenia projektu „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”6″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”20″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Pokaz zdjęć]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Galeria zdjęć po realizacją projektu

Poniżej znajdują się zdjęcia w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym po zrealizowaniu zadań projektu „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”5″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”20″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Pokaz zdjęć]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Więcej o USUNIĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KOCIERZEW POŁUDNIOWY W 2017 ROKU

Gmina Kocierzew Południowy z dniem 18.08.2017 r. przystąpiła do realizacji Zadania:

„USUNIĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KOCIERZEW POŁUDNIOWY W 2017 ROKU”

 

Zadani jest dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

 • Całkowita wartość Zadania: 23 630,29 zł.
 • Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 18 904,00 zł. (tj. 80% kosztów kwalifikowalnych Zadania)
 • Wkład własny Gminy Kocierzew Południowy: 4 726,29 zł

 

Zakres rzeczowy Zadania polega na usunięciu wyrobów zawierających azbest- zebranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w ilości 93,504 Mg z 29 posesji na terenie Gminy Kocierzew Południowy.

 

Efekty ekologiczne planowane do osiągnięcia w wyniku realizacji Zadania to unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych z 29 posesji. Będzie to skutkowało zmniejszeniem zagrożenia dla zdrowia ludzi, wywołanego przez włókna azbestowe uwalniane do atmosfery.

 

Planowany termin zakończenia realizacji Zadania 02.10.2017 r.

 

Projekt „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kocierzew Południowy w 2017 roku” współfinansowany  ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

Gmina Kocierzew Południowy z dniem 01.08.2017r. przystąpiła do realizacji projektu lokalnego pod nazwą:

„Działaj lokalnie-aktywizacja sołectwa Kocierzew Południowy”.

 

Projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

logo z wami zmieniamy łódzkie

Wartość Ogólna zadania 7 640,00 zł. Projekt dofinansowano w formie dotacji celowej w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji w miejscowości Kocierzew Południowy projektu lokalnego pod nazwą: „Działaj lokalnie- aktywizacja sołectwa Kocierzew Południowy”. Wartość udzielonej dotacji stanowi 65,45% całkowitych kosztów projektu. Wkład własny na realizację projektu w wysokości 2 640,00 zł został zabezpieczony w budżecie na rok 2017 z chwilą przyznania pomocy finansowej.

 

Celem projektu jest pobudzenie aktywności mieszkańców i wzmocnienie w nich tożsamości lokalnej poprzez doposażenie budynku OSP w Kocierzewie Południowym, organizację 100-lecia OSP i aktywne kultywowanie tradycji lokalnych.

 

Zgodnie z założeniami, planowany jest szereg działań, które doprowadzą do rozwoju bazy kulturalnej w sołectwie:

 • zakup 44 rolet do budynku OSP w Kocierzewie Południowym, które będą zamontowane w południowe i zachodnie okna i drzwi,
 • zakup sprzętów gastronomicznych takich jak 4y bemary, 2a kociołki na zupę, warnik na wodę oraz 2a stoły ze stali nierdzewnej,
 • organizacja uroczystości  100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej  w Kocierzewie Południowym. Spotkanie to będzie oparte na kultywowaniu lokalnych tradycji, integracji i promocji regionu.

Poniesione na ten cel koszty, będą współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

 

W celu promocji projektu, zostanie wykonany plakat informujący o wsparciu finansowym, nazwie projektu wraz z logotypem „ŁÓDZKIE PROMUJE”, który  zostanie umieszczony w punktach informacyjnych Gminy Kocierzew Południowy oraz przed  salą OSP.

 

Projekt lokalny pod nazwą: „Działaj lokalnie- aktywizacja sołectwa Kocierzew Południowy” dotyczy w szczególności rzeczy trwałych, Dotowany zobowiązuje się do trwałego umieszczenia na tej rzeczy informacji o dofinansowaniu projektu przez Województwo Łódzkie. W tym celu oznaczone zostaną wszystkie zakupione w ramach projektu sprzęty, poprzez umieszczenie informacji: „Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego” wraz z umieszczeniem logotypu „ŁÓDZKIE PROMUJE”.

 

Odwiedź również stronę: http://www.lodzkie.pl/rolnictwo/dotacje-dla-gmin-projekty-w-so%C5%82ectwach/dotacje-w-roku-2017

 

Gmina Kocierzew Południowy z dniem 01.08.2017r. przystąpiła do realizacji projektu lokalnego pod nazwą:

„Aktywne sołectwo-wspieranie rozwoju sołectwa Różyce”.

Projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. Wartość ogólna zadania 7 710,00 zł. Projekt dofinansowano w formie dotacji celowej w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji w miejscowości Różyce projektu lokalnego pod nazwą: „Aktywne sołectwo- wspieranie rozwoju sołectwa Różyce”. Wartość udzielonej dotacji stanowi 64,85% całkowitych kosztów projektu. Wkład własny na realizację projektu w wysokości 2 710,00 zł został zabezpieczony w budżecie na rok 2017 z chwilą przyznania pomocy finansowej.

 

Celem projektu jest pobudzenie aktywności mieszkańców i wzmocnienie w nich tożsamości lokalnej poprzez doposażenie budynku OSP w Różycach, świetlicy oraz organizację 100-lecia OSP  i aktywne kultywowanie tradycji lokalnych.

 

Zgodnie z założeniami, planowany jest szereg działań, które doprowadzą do rozwoju bazy kulturalnej w sołectwie:

 • zakup mebli do budynku OSP w Różycach (60 krzeseł i 10 stołów),
 • zakup sprzętów gastronomicznych takich jak:
  • taboret gazowy w ilości 2 szt.,
  • 6 garnków emaliowanych o pojemności 20l,
  • zakup 5 garnków emaliowanych o pojemności 50l,
 • zakup sprzętów do świetlicy (metalowa szafa w której młodzież będzie mogła przechowywać swoje drobne sprzęty),
 • organizacja uroczystości 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Różycach. Spotkanie to będzie oparte na kultywowaniu lokalnych tradycji, integracji i promocji regionu.

 

Poniesione na ten cel koszty, będą współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

 

W celu promocji projektu, zostanie wykonany plakat informujący o wsparciu finansowym, nazwie projektu wraz z logotypem „ŁÓDZKIE PROMUJE”, który  będzie umieszczony w punktach informacyjnych Gminy Kocierzew Południowy oraz przed  salą OSP w Różycach.

 

Projekt lokalny pod nazwą: „Aktywne sołectwo- wspieranie rozwoju sołectwa Różyce” dotyczy w szczególności rzeczy trwałych, Dotowany zobowiązuje się do trwałego umieszczenia na tej rzeczy informacji o dofinansowaniu projektu przez Województwo Łódzkie. W tym celu oznaczone zostaną wszystkie zakupione w ramach projektu sprzęty, poprzez umieszczenie informacji: „Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego” wraz z umieszczeniem logotypu „ŁÓDZKIE PROMUJE”.

 

Odwiedź również stronę: http://www.lodzkie.pl/rolnictwo/dotacje-dla-gmin-projekty-w-so%C5%82ectwach/dotacje-w-roku-2017

Galeria zdjęć przed realizacją projektu

Oto zdjęcia w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym przed rozpoczęciem realizacji projektu „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”4″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”20″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Pokaz zdjęć]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

logotyp Promuje Łódzkie

Gmina Kocierzew Południowy z dniem 16.06.2017 r. przystąpiła do realizacji projektu:

„Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym

Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 639 518,63 zł.

Dotacja z RPO WŁ 2014-2020: 432 283,37 zł.

Wkład własny Gminy Kocierzew Południowy: 207 235,26 zł

Cel projektu:

Poprawa jakości kształcenia ogólnego w zakresie wsparcia kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz nauczania eksperymentalnego.

Projekt obejmuje realizację następujących zadań:

Zadanie 1: Roboty budowlano- montażowe, obejmujące:

 • modernizację placu zabaw poprzez dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • wymianę nawierzchni boiska szkolnego na poliuretanową na powierzchni 448 m2,
 • dostosowanie 6 szt. okien w świetlicy szkolnej,
 • wymiana posadzek w trzech pomieszczeniach przy sali gimnastycznej wraz z wykonaniem lamperii,
 • doposażenie toalet w celu dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych ,
 • przebudowa klatek schodowych wraz z zamontowaniem systemu oddymiania klatek schodowych, w celu dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przepisów przeciwpożarowych,
 • lakierowanie parkietu na sali gimnastycznej,
 • malowanie ścian w dwóch salach dydaktycznych oraz korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń kuchennych oraz wykonanie lamperii.

Zadanie 2: Wyposażenie obiektu, obejmujące:

 • zakup pomocy dydaktycznych i zestawów doświadczalnych do prowadzenia eksperymentów i zajęć z chemii,
 • zakup pomocy dydaktycznych i zestawów doświadczalnych do prowadzenia eksperymentów i zajęć z fizyki,
 • zakup i montaż kotary na salę gimnastyczną, w celu wystawiania przedstawień szkolnych i innych wydarzeń kulturalnych,
 • zakup 5 szt. ławek korytarzowych,
 • zakup innowacyjnego systemu FM dla niedosłyszących wraz z dwoma odbiornikami R12, umożliwiającego podnoszenie kompetencji uczniom z zaburzeniami słuchowymi,
 • zakup 3 sztuk projektorów z uchwytem i ekranów,
 • nagłośnienie na sali gimnastycznej w celu wystawiania przedstawień szkolnych i i innych wydarzeń kulturalnych, w tym okablowanie i głośniki,
 • utworzenie 25-stanowiskowej pracowni komputerowej oraz zakup i wykonanie instalacji sieci internetowej w całym budynku szkoły oraz podłączenie do niej wszystkich urządzeń multimedialnych znajdujących się na wyposażeniu szkoły i wykorzystywanych w procesie edukacyjnym,
 • zakup programu Imagine Logo (Logomocja),
 • zakup profesjonalnego aparatu cyfrowego.

Zadanie 3: Informacja i promocja.

Biuro projektu:

Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym

Kocierzew Południowy 83, 99-414 Kocierzew

Pok. nr 2

Więcej informacji:

Tel. (46) 839 40 56

www.kocierzewpoludniowy.pl

Termin zakończenia realizacji projektu 30.10.2017 r.

 

Projekt „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Projektu z zakresu edukacji ekologicznej  pt. „Pięknie, zdrowo, odjazdowo… – edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym” współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

Gmina Kocierzew Południowy realizuje projekt „Pięknie, zdrowo, odjazdowo… – edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym” w ramach edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2016/2017

 

W projekcie zaplanowano dla wszystkich grup wiekowych dwa rodzaje warsztatów: dotyczące zdrowego odżywiania i zachowania bioróżnorodności.  W trakcie trwania projektu przeprowadzone będą dla wszystkich dzieci cztery  konkursy. Konkurs plastyczny polegający na wykonaniu plakatu promującego zdrowe odżywianie, konkurs fotograficzny polegający na wykonaniu artystycznej fotografii ukazującej piękno otaczającej nas przyrody oraz konkurs na piosenkę, wiersz, skecz przygotowany przez reprezentację każdej klasy pod hasłem „O przyrodzie i zdrowiu na wesoło”. Wszystkie te konkursy oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych: dzieci przedszkolne, uczniowie z klas I-III, uczniowie z klas IV-VI, uczniowie z gimnazjum. Podczas uroczystego podsumowania projektu odbędzie się rodzinny konkurs polegający na przygotowaniu przez uczniów każdej klasy i ich rodziców stołu ze zdrowymi potrawami.

 

Dla dzieci najmłodszych odbędą się warsztaty z dietetykiem, podczas których dowiedzą się, co jest dla  nich zdrowe i odpowiednie do jedzenia i picia. Dzieci spotkają się również z myśliwym z miejscowego koła łowieckiego, który opowie im o zwyczajach zwierząt z najbliższej okolicy i innych działaniach mających na celu utrzymanie i ochronę bioróżnorodności. Aby pogłębić wiedzę na temat zdrowego odżywiania dzieci wybiorą się na wycieczkę do gospodarstwa ekologicznego w Bednarach, gdzie odbędą się zajęcia polegające na samodzielnym wytworzeniu zdrowej żywności. Dzieci poznają tradycyjne sposoby konserwacji żywności, bez użycia środków chemicznych. W przedszkolu będzie realizowana również tematyka ekologiczna zgodnie z programem nauczania. W trakcie realizacji warsztatów i zajęć dydaktycznych wykorzystane będą gry edukacyjne oraz pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu.

 

Dla uczniów z klas I-III zaplanowano warsztaty, w trakcie których dzieci ułożą piramidę żywieniową z przygotowanych elementów, zdobędą informacje, dlaczego i w jakich proporcjach powinno się spożywać określone produkty.  Kolejne warsztaty przeprowadzi leśniczy, który uświadomi dzieciom funkcje lasu oraz znaczenie zachowania różnorodności biologicznej. Odbędzie się również wycieczka do Bolimowskiego Parku Krajobrazowego na zajęcia edukacyjne połączone z poznaniem walorów parku. Na zajęciach lekcyjnych będą realizowane treści o ww. tematyce. Zostaną zakupione gry ekologiczne i pomoce dydaktyczne, które będą wykorzystane podczas zajęć lekcyjnych i warsztatowych.

 

Tematyka ekologiczna będzie również realizowana podczas warsztatów i zajęć edukacyjnych z przyrody, techniki i godzin z wychowawcą dla uczniów klas IV-VI, do których zostaną zakupione pomoce dydaktyczne. W trakcie warsztatów z dietetykiem uczniowie w szerszym zakresie dowiedzą się o planowaniu racjonalnego żywienia, stworzą zbilansowany jadłospis. Dzięki spotkaniu z leśnikiem uczniowie poznają budowę lasu, różnorodność roślin i zwierząt w lesie, cykl życia drzew oraz zasady bezpiecznego wypoczynku i zasady przeciwpożarowe obowiązujące w lesie. Uczniowie pojadą na wycieczkę do Arboretum i Alpinarium w Rogowie, gdzie wezmą udział w zajęciach edukacyjnych przygotowanych przez Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej.

 

Młodzież gimnazjalna weźmie udział w warsztatach dotyczących kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych, pozna zasady zdrowego odżywiania. Na warsztatach prowadzonych przez pracownika Starostwa Powiatowego w Łowiczu gimnazjaliści zostaną zapoznani z formami ochrony przyrody występującymi w powiecie łowickim. Pojadą także na wycieczkę do Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, gdzie będą uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych. Na zajęciach biologii będą realizowane treści dotyczące zdrowego odżywiania a na zajęciach geografii poruszona zostanie tematyka dotycząca ochrony środowiska kulturowego i przyrodniczego. Zostaną zakupione gry ekologiczne oraz pomoce dydaktyczne, które będą wykorzystane podczas zajęć i warsztatów.

 

W ramach projektu odbędą się także spacery po najbliższej okolicy, rajdy rowerowe, spotkania z pracownikiem SANEPID-u, akcje czytelnicze na temat „Nasze zdrowie i piękno przyrody wierszem i prozą”. Będą prowadzone w szkole ogólnopolskie akcje „Szklanka mleka”, „Owoce i warzywa w szkole”. W ramach akcji „Sprzątanie świata” odbędzie się  „Sprzątanie Kocierzewa”.

 

Podsumowanie działań ekologicznych w ramach projektu „Pięknie, zdrowo, odjazdowo…” odbędzie się 1 czerwca:

 1. rozstrzygnięcie konkursów
 2. wystawa plakatów konkursowych
 3. wystawa zdjęć konkursowych
 4. degustacja potraw przygotowanych w ramach konkursu
 5. prezentacja scenek przygotowanych przez poszczególne klasy
 6. wręczenie nagród w obecności uczniów, nauczycieli, rodziców, społeczności lokalnej oraz władz gminy

logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Projektu z zakresu edukacji ekologicznej  pt. „Chcę być Eko!” w Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszewie współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

Stowarzyszenie na Rzecz rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy realizuje projekt „Chcę być Eko!” w ramach edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2016/2017.

 

Projekt „Chcę być Eko!” ma na celu kształtowanie postawy proekologicznej w życiu (także dorosłym) jego małych  beneficjentów poprzez preferowanie tego, co naturalne,  swojskie i tradycyjne , zdobycie wiedzy na temat fauny i flory regionu, aby je właściwie chronić i dostrzegać w nich piękno, eliminacji działań  niszczących środowisko. Grupą oddziaływania projektu staną się także rodzice i mieszkańcy wsi w tych działaniach proekologicznych prowadzonych przez gminę ,  które nadal nie przynoszą w pełni  pozytywnych efektów (segregacja odpadów, dzikie wysypiska, zanieczyszczanie powietrza).

 

W ramach projektu zorganizowany wyjazd do edukacyjnego gospodarstwa agroturystycznego „Synowcówka”, gdzie uczniowie nie tylko odbędą zajęcia terenowe  z biologii pola, łąki, stawu, ale poznają dawne zdrowe sposoby konserwowania i przechowywania żywności oraz współczesne metody prowadzenia upraw ekologicznych. To powinno stać się podstawą refleksji, czy w przyszłości gospodarstwo odziedziczone po rodzicach nie przestawić na uprawy  ekologiczne.  Z kolei podczas pobytu w Sieradzkim Parku Etnograficznych wezmą udział w warsztatach z obróbki lnu i poznają jego walory i zastosowanie. Dowiedzą się , na czym polegało dawniej prowadzenie gospodarstwa zgodnie z naturą. Wizyta  w arboretum  oraz w Muzeum Lasu  i Drewna w Rogowie ma dostarczyć uczniom konkretnej wiedzy na temat botaniki . Po dobytych  tam warsztatach i zajęciach w terenie będą umieli rozpoznawać rodzime gatunki, w tym zwłaszcza  chronione. Pobyt w Rogowie ma uwrażliwić uczniów na piękno i różnorodność środowiska, stając się inspiracją do późniejszych działań twórczych (rysunki, obrazy, fotografie).

 

Tematyka warsztatów stacjonarnych: ”Na lnie malowane”, „Chronione rośliny i zwierzęta ziemi łódzkiej”, oraz „Nasze ptaki”  stanowi bezpośrednią kontynuację wyżej opisanych wyjazdów, odbytych podczas nich zajęć i warsztatów niestacjonarnych, wykorzystując ich efekty. Dzięki temu uczniowie zastosują i utrwalą wiedzę o wykorzystaniu surowców naturalnych, roślinach i zwierzętach, w tym ptakach chronionych w woj. łódzkim. Z kolei zajęcia „Ekologicznie znaczy zdrowo”  mają nauczyć uczniów  stosowania w praktyce ekologicznej formuły 3r – reduce, reuse, recycle , dotyczącą konsumpcji  i utylizacji  śmieci.

 

Jeśli wyjazdy i towarzyszące im działania służą zdobywaniu wiedzy, a warsztaty i zajęcia w szkole –  utrwalaniu umiejętności, to zaplanowane konkursy mają efekty tej aktywności  prezentować i upowszechniać. Z pracami konkursowymi zapoznają się nie tylko rodzice uczniów, ale także mieszkańcy wsi.

 

Tematyka ekologiczna będzie także realizowana podczas lekcji przyrody i zajęć z wychowawcą, podczas których w pełni będą wykorzystywane zakupione w ramach projektu pomoce i materiały, np. różnorodne gry ekologiczne. W ramach akcji „Spalaniu plastików mówimy- DOŚĆ !” zostanie opracowany i wydrukowany kolorowy folder, ukazujący negatywny wpływ spalania polimerów na zdrowie i środowisko. Otrzymają go mieszkańcy wsi. Również działania wynikające z planu pracy szkoły, typu Drugie Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi czy Rodziny oraz rajdy terenowe i spacery do lasu w Strzelcewie wpisują się w cele i założenia projektu  „Chcę być Eko!”

image_pdfimage_print

Do góry