Jesteś tutaj:

Kategoria: Ogłoszenia, komunikaty

Świadczenie wychowawcze 500+Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym przypomina, że rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze do 30 września 2019 r. na drugie i kolejne dzieci, od 1 lipca 2019 r. (przez Internet), a od 1 sierpnia 2019 r. (w formie tradycyjnej), składają jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na WSZYSTKIE dzieci.

Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca zostanie im przyznane świadczenie na pierwsze dziecko, a od 1 października na kolejne dzieci.

Z uwagi na nadmierny pobór wody z wodociągu gminnego, spowodowany brakiem opadów atmosferycznych na terenie Gminy, mając na względzie konieczność utrzymania dostaw wody do odbiorców, którzy mają dostarczaną wodę ze stacji uzdatniania wody w Kocierzewie Południowym, wprowadza się zakaz podlewania wodą z gminnej sieci wodociągowej ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych oraz trawników i upraw rolnych na terenie miejscowości:

 • Kocierzew Południowy
 • Kocierzew Północny
 • Jeziorko
 • Lenartów
 • Wicie
 • Wejsce
 • Różyce-Żurawieniec
 • Różyce
 • Osiek I, II, III
 • Konstantynów
 • Lipnice

w okresie od 12 czerwca 2019 r. do odwołania, w godzinach od 8:00 do 23:00.

Niniejszy zakaz obowiązuje osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Niezastosowanie się do niniejszego zakazu skutkować będzie pociągnięciem do odpowiedzialności karno-administracyjnej w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Do góry