Jesteś tutaj:

Kategoria: Ogłoszenia, komunikaty

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

w Kocierzewie Południowym

99-414 Kocierzew

 

                          NABÓR NA STANOWISKO MŁODSZY BIBLIOTEKARZ

 

Stanowisko – młodszy bibliotekarz

Czas pracy – ½ etatu

Planowane zatrudnienie od  01.12.2018 roku.

Miejsce pracy: Filia Biblioteczna w Boczkach Chełmońskich

 

Wymagania niezbędne:

– wykształcenie średnie bibliotekarskie  lub średnie (gotowość do podjęcia nauki w kierunku bibliotekarskim),

– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

– znajomość podstawowych przepisów dotyczących funkcjonowania bibliotek publicznych,

– biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,

–  znajomość literatury i orientacja na rynku wydawniczym,

predyspozycje do organizowania i prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej (mile widziane doświadczenie w tym zakresie).

Więcej “Informacja o naborze na stanowisko młodszy bibliotekarz”

Informacja ARiMR o szkoleniach

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji RolnictwaAgencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o planowanych szkoleniach na terenie województwa łódzkiego. W związku z ogłoszonym naborem wniosków na operacje typu: “Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętych programem PROW na lata 2014 – 2020.

 

Szczegółowy harmonogram w załączniku:

Harmonogram szkoleń ARiMR

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kocierzew Południowy w 2018 roku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ŁodziGmina Kocierzew Południowy z dniem 21.08.2018 r. przystąpiła do realizacji zadania:

„USUNIĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KOCIERZEW POŁUDNIOWY W 2018 ROKU”

Zadanie dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

  • Całkowita wartość zadania: 36 573,64zł
  • Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 32 916,00 zł
  • Wkład własny Gminy Kocierzew Południowy: 3 657,64 zł

Więcej “Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kocierzew Południowy w 2018 roku”

Do góry