Szkło (zielony worek)

Czwartek, 7 październik 2021

Do zielonych worków można wkładać wyłącznie:

  • nietłuczone szkło bezbarwne i kolorowe typu butelki i słoiki po napojach i żywności;
  • butelki po napojach alkoholowych;
  • szklane opakowania po kosmetykach.

Odpady należy wystawić w dniu wywozu przed bramę posesji o godzinie 6:00, do drogi publicznej, po której jedzie pojazd specjalistyczny zbierający odpady.