Segregowane (żółty worek)

Wtorek, 26 październik 2021

Do żółtych worków można wkładać wyłącznie:

 • plastikowe butelki po napojach, środkach czystości, środkach zmiękczających tkaniny, płynach do prania, środkach pielęgnacji ciała;
 • opakowania;
 • worki;
 • reklamówki;
 • plastikowe opakowania posiadające symbol recyklingu,posiadające chemiczną nazwę tworzywa PET, PE-HD, PELD, PP i PS;
 • puszki po napojach i sokach;
 • puszki z blachy stalowej po żywności i karmie dla zwierząt;
 • drobny złom żelazny i metale kolorowe;
 • kapsle z butelek;
 • folia aluminiowa;
 • opakowania tetrapack (wielomateriałowe);
 • opakowania po mrożonkach;
 • małe opakowania ze styropianu.

Odpady należy wystawić w dniu wywozu przed bramę posesji o godzinie 6:00, do drogi publicznej, po której jedzie pojazd specjalistyczny zbierający odpady.