Gmina Kocierzew Południowy

Wybierz Program

Siłownia zewnętrzna przy GBP w Kocierzewie Południowym 

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kocierzew Południowy w 2018 roku

Edukacja Ekologiczna 2018/2019

Inwestycja w Sukces

Modernizacja drogi gminnej Kocierzew Południowy - Kocierzew Północny

Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łaguszewie

Nasza świetlica - nasze miejsce spotkań w sołectwie Łaguszew

Senior plus

Termomodernizacja

Umiem pływać

Wspólna akcja - Integracja wsi Płaskocin