Aktywne sołectwo-wspieranie rozwoju sołectwa Różyce