Łowickie zwyczaje i obrzędy ludowe – zakup strojów ludowych do zespołów folklorystycznych