Utworzenie Ekopracowni dla klasy IV-VI w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym