Gmina Kocierzew Południowy z dniem 07.12.2021 r. przystąpiła do realizacji zadania:
„Utworzenie ekopracowni Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. w Kocierzewie Południowym”

Zadanie dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Całkowita wartość zadania: 55 500,00 zł
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 50 000,00 zł
Wkład własny Gminy Kocierzew Południowy: 5 500,00 zł

Gmina Kocierzew Południowy otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 70 000,00 zł w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

Projekt

Cyfrowa Gmina

Projekt „Cyfrowa gmina” jest wspierany przez Program Operacyjny Cyfrowa Polska na lata 2014-2020 i finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020.

Gmina Kocierzew Południowy z dniem 04.05.2022 r. przystąpiła do realizacji zadania:
„USUNIĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KOCIERZEW POŁUDNIOWY W 2022 ROKU”

Zadanie dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Całkowita wartość zadania: 85 049,80 zł
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 61 854,00 zł
Wkład własny Gminy Kocierzew Południowy:  23 195,80 zł

Gmina Kocierzew Południowy w dniu 27.05.2022 r. otrzymała Promesę Inwestycyjną oraz przystąpiła do realizacji zadania:

„Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Kocierzew Południowy”
Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Całkowita wartość zadania: 11.973.925,61 zł
Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład: 9.247.300,00 zł
Wkład własny Gminy Kocierzew Południowy:  2.726.625,61 zł