Zadanie „Organizacja edukacyjnego ekologicznego pikniku rodzinnego na terenie Gminy Kocierzew Południowy” realizowane w ramach Programu Priorytetowego „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego – edycja I” współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi.
Prowadzona edukacja ekologiczna jest realizowana w ramach BLOKU II: Kampania edukacyjna dotycząca przeciwdziałaniu degradacji środowiska realizowana w ramach jednego z poniższych priorytetów: Problematyka ograniczania zanieczyszczeń powietrza oraz ich szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzi.
Piknik odbędzie się w dniu 14.09.2023 w godzinach 9 – 15 na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Kocierzewie Południowym.

Dla przybyłych mieszkańców dostępne będą:

  1. Stanowisko naukowe – na którym uczestnicy będą mogli poznać zasady działania paneli fotowoltaicznych, elektrowni wodnych, elektrowni geotermalnych czy elektrowni wiatrowych. Zobaczyć będzie można model samochodu zasilanego wodorem oraz pokaz drona antysmogowego.
  2. Stanowisko wiedzy z zakresu ochrony powietrza– warsztaty.
  3. Stanowisko sportowe – tutaj prowadzone były eko-zajęcia aktywizujące najmłodszych w zakresie wiedzy ekologicznej w połączeniu z aktywnością ruchową.
  4. Stanowisko prac manualnych – przy tym stanowisku odbywały się warsztaty plastyczne i techniczne o tematyce związanej z ochroną powietrza.
  5. Strefa relaksu z książkami i układankami ekologicznymi.

W programie zaplanowane są konkursy ekologiczne z nagrodami.

Całkowita wartość zadania: 37 250,00 zł
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 35 000,00 zł
Wkład własny Gminy Kocierzew Południowy: 2 250,00 zł

Termin zakończenia realizacji zadania – 31.10.2023 r.
www.zainwestujwekologie.pl

Gmina Kocierzew Południowy w dniu 27.02.2023 r. otrzymała Promesę Inwestycyjną oraz przystąpiła do realizacji zadania:

Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Gminy Kocierzew Południowy

Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Stra-tegicznych
Całkowita wartość zadania: 2.495.608,50 zł
Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład: 2.246.047,65 zł
Wkład własny Gminy Kocierzew Południowy:  249.560,85 zł

Inwestycja polega na wykonaniu infrastruktury sportowej przy dwóch szkołach
podstawowych na terenie Gminy Kocierzew Południowy.

Przy Szkole Podstawowej w Gągolinie Południowym zostanie wykonane ogrodzone boisko sportowe wielofunkcyjne z nawierzchnią z poliuretanu, w skład którego wejdą boisko do
siatkówki, koszykówki i mini piłki nożnej oraz bieżnia lekkoatletyczna 2-torowa prosta z
nawierzchnią z poliuretanu wraz ze skocznią do skoku w dal.

W Szkole Podstawowej w Kocierzewie Południowym zostanie wyremontowane boisko do piłki nożnej oraz bieżnia, także skocznia do skoku w dal z rozbieżnią. Dodatkowo wykonane zostanie ogrodzenie kompleksu boisk.

Projekt ma na celu podwyższenie standardów funkcjonowania placówek oraz rozwój przy-szkolnej infrastruktury sportowo-edukacyjnej.

W dniu 6 czerwca 2022 roku, Gmina Kocierzew Południowy podpisała z Zarządem Województwa Łódzkiego Umowę o przyznanie pomocy Nr 01144-6935-UM0511862/22 na zadanie realizowane ze środków EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Wartość inwestycji wynosiła: 125 635,96 zł
Wartość dofinansowania: 40 688,00 zł

Projekt polegał na wzmocnieniu infrastruktury technicznej i społeczno - kulturalnej na terenie Gminy Kocierzew Południowy poprzez budowę placu sprawnościowego. Plac powstał w  parku znajdującym się w centrum gminy. Chcąc  poprawić stan infrastruktury społecznej w miejscowości, zagospodarować niewykorzystany dotychczas teren przy obiekcie społeczno-kulturalnym oraz zachęcić mieszkańców do większej aktywności fizycznej,  wybudowano plac sprawnościowy o powierzchni około 158 m2.
Na placu zamontowano konstrukcje do samodzielnych ćwiczeń:
1. Zestaw do ćwiczeń - Streat Workout; Zestaw do ćwiczeń nr 1
2. Drabinka pozioma do ćwiczeń FIT S06
3. Poręcze wysokie FIT S09
4. Sieć do zabawy SYRIUSZ
Przy placyku ustawiono tablicę informacyjną z zamontowaną planszą poglądową z przykładowymi ćwiczeniami możliwymi do wykonania na urządzeniach.

W dniu 18 sierpnia 2022 roku została zawarta umowa między Województwem Łódzkim a Gminą Kocierzew Południowy na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu „W zdrowym ciele, zdrowy duch – aktywna wioska” w kwocie 100 000,00 zł.

W okresie od 1 lipca 2022 r. do 30 listopada 2022 r. w sołectwie Boczki Chełmońskie jest realizowany projekt polegający na wykonaniu wielofunkcyjnego kompleksu sportowego. Zrealizowany projekt polega na stworzeniu wielofunkcyjnego obiektu, który będzie służył mieszkańcom miejscowości Boczki Chełmońskie oraz wszystkim mieszkańcom gminy. Na terenie boiska sportowego w Boczkach Chełmońskich wykonano siłownię plenerową, na której zainstalowano 4 dwustronne urządzenia, plac zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem na którym zamontowano 5 urządzeń oraz tablicę informacyjną. Zostały wykonane również  boiska do piłki plażowej nożnej oraz piłki plażowej siatkowej. Boisko do piłki plażowej wyposażono w słupki do siatki. Zakupiono i posadzono drzewa i krzewy oraz pnącza.

W dniu 26 lipca 2022 roku została zawarta umowa między Województwem Łódzkim a Gminą Kocierzew Południowy na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” w kwocie 12 000,00 zł.
W okresie od 1 lipca 2022 r. do 15 listopada 2022 r. w sołectwie Gągolin Północny realizowany jest projekt pn. „Doposażenie altany oraz zakup huśtawki ogrodowej wolnostojącej”, polegający na zakupie żaluzji do altany oraz huśtawki ogrodowej.