Na obrazie logo funduszy europejskich flaga Polski logo promuje łódzkie flaga Unii EuropejskiejW dniu 10.10.2018 r. zawarto umowę pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Kocierzew Południowy na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja i remont Domu Ludowego w Boczkach” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Kwota otrzymanej dotacji wynosi: 393 052,21 zł.
Całkowita wartość projektu wynosi: 712 590,75 zł.

Obraz przedstawia logo programu umiem pływaćW okresie od 13.09.2018 r. do 22.11.2018 r. uczniowie klas II uczęszczają na zajęcia nauki pływania na basenie „Orka” w Sochaczewie. Łącznie planowanych do zrealizowania jest 20 godzin zajęć dla 45 uczniów ze wszystkich szkół na terenie Gminy Kocierzew Południowy.

Zajęcia odbywają się w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” realizowanego wraz z Wojewódzkim Zrzeszeniem Ludowym Zespoły Sportowe w Łodzi w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Na realizację projektu Gmina Kocierzew Południowy otrzymała z Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Łodzi dofinansowanie w kwocie 11.700 zł.

Logo projektu z wami zmieniamy łódzkieDnia 8 czerwca 2018 roku zostały zawarta umowa między Województwem Łódzkim a Gminą Kocierzew Południowy na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich w kwocie 5 000,00 zł.

W okresie od 1 lipca 2018 r. do 15 listopada 2018 r. w sołectwie Płaskocin realizowany jest projekt „Wspólna akcja – Integracja wsi Płaskocin” o wartości całkowitej 9 000,00 zł – polegający na remoncie i doposażeniu świetlicy wiejskiej w budynku OSP Płaskocin oraz organizacji 100-lecia OSP.

W dniu 13 lipca 2018 r. Marszałek Województwa Łódzkiego w trakcie wizyty w Urzędzie Gminy w Kocierzewie Południowym wręczył sołtysowi wsi Płaskocin czek na realizację projektu.

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ŁodziGmina Kocierzew Południowy realizuje projekt pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Kocierzew Południowy”. Projekt dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Całkowita wartość Zadania: 12 684,00 zł.
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: do kwoty 7 610,00 zł.