Obraz przedstawia banner z hasłem z wami zmieniamy łódzkieDnia 8 czerwca 2018 roku zostały zawarta umowa między Województwem Łódzkim a Gminą Kocierzew Południowy na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich w kwocie 5 000,00 zł.

W okresie od 1 lipca 2018 r. do 15 listopada 2018 r. w sołectwie Łaguszew realizowany jest projekt „Nasza świetlica – nasze miejsce spotkań w sołectwie Łaguszew” o wartości całkowitej 7 614,00 zł – polegający na remoncie świetlicy wiejskiej w budynku OSP Łaguszew oraz organizacji imprezy integracyjnej.

W dniu 13 lipca 2018 r. Marszałek Województwa Łódzkiego w trakcie wizyty w Urzędzie Gminy w Kocierzewie Południowym wręczył sołtysowi wsi Łaguszew czek na realizację projektu.

Obraz przedstawia Wójta Gminy Kocierzew Południowy z symbolicznym czekiemGmina Kocierzew Południowy zawarła z Wojewodą Łódzkim umowę na modernizację drogi gminnej na odcinku Kocierzew Południowy – Kocierzew Północny w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 192.430,00 zł.
Całkowita wartość zadania wynosi 261.493,92 zł.

Zadanie polega na remoncie nawierzchni jezdni drogi gminnej na odcinku 690 metrów oraz remoncie poboczy, przebudowie skrzyżowania z drogą powiatową i ustawieniu oznakowania drogi.

Na obrazie logo funduszy europejskich flaga Polski logo promuje łódzkie flaga Unii EuropejskiejW dniu 10.10.2018 r. zawarto umowę pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Kocierzew Południowy na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja i remont Domu Ludowego w Boczkach” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Kwota otrzymanej dotacji wynosi: 393 052,21 zł.
Całkowita wartość projektu wynosi: 712 590,75 zł.

Obraz przedstawia logo programu umiem pływaćW okresie od 13.09.2018 r. do 22.11.2018 r. uczniowie klas II uczęszczają na zajęcia nauki pływania na basenie „Orka” w Sochaczewie. Łącznie planowanych do zrealizowania jest 20 godzin zajęć dla 45 uczniów ze wszystkich szkół na terenie Gminy Kocierzew Południowy.

Zajęcia odbywają się w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” realizowanego wraz z Wojewódzkim Zrzeszeniem Ludowym Zespoły Sportowe w Łodzi w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Na realizację projektu Gmina Kocierzew Południowy otrzymała z Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Łodzi dofinansowanie w kwocie 11.700 zł.