Logo Fundusze Europejskie, promuje łódzkie, Europejski Fundusz SpołecznyGmina Kocierzew Południowy dnia 20 grudnia 2016 roku zawarła z Województwem Łódzkim umowę o dofinansowanie Projektu: „Inwestycja w sukces – podniesienie standardów nauczania w Szkole Podstawowej w Kocierzewie Południowym” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Łączna kwota zadania: 247 607,73 zł
Dofinansowanie ze środków europejskich: 210 466,57 zł (85% wydatków kwalifikowalnych)
Dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 19 716,16 zł (7,96% wydatków kwalifikowanych)
Wkład własny: 17 425,00 zł (7,04% wydatków kwalifikowanych)

Obraz przedstawia Wójta Gminy Kocierzew Południowy z symbolicznym czekiemGmina Kocierzew Południowy zawarła z Wojewodą Łódzkim umowę na modernizację drogi gminnej na odcinku Kocierzew Południowy – Kocierzew Północny w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 192.430,00 zł.
Całkowita wartość zadania wynosi 261.493,92 zł.

Zadanie polega na remoncie nawierzchni jezdni drogi gminnej na odcinku 690 metrów oraz remoncie poboczy, przebudowie skrzyżowania z drogą powiatową i ustawieniu oznakowania drogi.

Obraz przedstawia baner z hasłem łódzkie budzi emocjeW dniu 12 lipca 2018 roku została podpisana umowa między Gminą Kocierzew Południowy a Województwem Łódzkim na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łaguszewie” w ramach udzielania pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

Całkowita wartość zadania: 168 211,50 zł
Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego: 85 000,00 zł
Wkład własny Gminy: 83 211,50 zł

Obraz przedstawia banner z hasłem z wami zmieniamy łódzkieDnia 8 czerwca 2018 roku zostały zawarta umowa między Województwem Łódzkim a Gminą Kocierzew Południowy na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich w kwocie 5 000,00 zł.

W okresie od 1 lipca 2018 r. do 15 listopada 2018 r. w sołectwie Łaguszew realizowany jest projekt „Nasza świetlica – nasze miejsce spotkań w sołectwie Łaguszew” o wartości całkowitej 7 614,00 zł – polegający na remoncie świetlicy wiejskiej w budynku OSP Łaguszew oraz organizacji imprezy integracyjnej.

W dniu 13 lipca 2018 r. Marszałek Województwa Łódzkiego w trakcie wizyty w Urzędzie Gminy w Kocierzewie Południowym wręczył sołtysowi wsi Łaguszew czek na realizację projektu.