Logo projektu z wami zmieniamy łódzkieDnia 8 czerwca 2018 roku zostały zawarta umowa między Województwem Łódzkim a Gminą Kocierzew Południowy na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich w kwocie 5 000,00 zł.

W okresie od 1 lipca 2018 r. do 15 listopada 2018 r. w sołectwie Płaskocin realizowany jest projekt „Wspólna akcja – Integracja wsi Płaskocin” o wartości całkowitej 9 000,00 zł – polegający na remoncie i doposażeniu świetlicy wiejskiej w budynku OSP Płaskocin oraz organizacji 100-lecia OSP.

W dniu 13 lipca 2018 r. Marszałek Województwa Łódzkiego w trakcie wizyty w Urzędzie Gminy w Kocierzewie Południowym wręczył sołtysowi wsi Płaskocin czek na realizację projektu.

„Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego”

Na zdjęciu marszałek województwa łódzkiego wręcza symboliczny czek sołtysowi