Na obrazie logo funduszy europejskich flaga Polski logo promuje łódzkie flaga Unii EuropejskiejW dniu 10.10.2018 r. zawarto umowę pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Kocierzew Południowy na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja i remont Domu Ludowego w Boczkach” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Kwota otrzymanej dotacji wynosi: 393 052,21 zł.
Całkowita wartość projektu wynosi: 712 590,75 zł.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej budynku, co pozwoli na zmniejszenie negatywnego oddziaływania zanieczyszczeń na życie i zdrowie ludności.

W ramach inwestycji planowane są następujące prace: docieplenie ścian zewnętrznych i ścian na gruncie, docieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, podłogi na gruncie, modernizacja instalacji grzewczej wraz z wymianą źródła ciepła, prace towarzyszące.

Efektem przeprowadzonych prac będzie wzrost sprawności wewnętrznej instalacji grzewczej, ograniczenia strat ciepła dzięki poprawie parametrów izolacyjnych budynku, zmniejszenie zużycia surowców służących do ogrzewania obiektu, a tym samym zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery i poprawa jakości powietrza.