Obraz przedstawia banner z hasłem z wami zmieniamy łódzkieDnia 8 czerwca 2018 roku zostały zawarta umowa między Województwem Łódzkim a Gminą Kocierzew Południowy na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich w kwocie 5 000,00 zł.

W okresie od 1 lipca 2018 r. do 15 listopada 2018 r. w sołectwie Łaguszew realizowany jest projekt „Nasza świetlica – nasze miejsce spotkań w sołectwie Łaguszew” o wartości całkowitej 7 614,00 zł – polegający na remoncie świetlicy wiejskiej w budynku OSP Łaguszew oraz organizacji imprezy integracyjnej.

W dniu 13 lipca 2018 r. Marszałek Województwa Łódzkiego w trakcie wizyty w Urzędzie Gminy w Kocierzewie Południowym wręczył sołtysowi wsi Łaguszew czek na realizację projektu.

„Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego”

Obraz przedstawia marszalka województwa wręczającego czek sołtysom