Obraz przedstawia baner z hasłem łódzkie budzi emocjeW dniu 12 lipca 2018 roku została podpisana umowa między Gminą Kocierzew Południowy a Województwem Łódzkim na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łaguszewie” w ramach udzielania pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

Całkowita wartość zadania: 168 211,50 zł
Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego: 85 000,00 zł
Wkład własny Gminy: 83 211,50 zł

Zadanie przewiduje modernizację sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łaguszewie. W ramach zadania zostanie wykonany między innymi następujący zakres prac:

  • ocieplenie ścian budynku na zewnątrz
  • wykonanie elewacji
  • zamontowanie parapetów zewnętrznych i wymiana okna
  • wymiana posadzek na schodach zewnętrznych
  • cyklinowanie i lakierowanie podłogi
  • malowanie ścian
  • wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej