Obraz przedstawia Wójta Gminy Kocierzew Południowy z symbolicznym czekiemGmina Kocierzew Południowy zawarła z Wojewodą Łódzkim umowę na modernizację drogi gminnej na odcinku Kocierzew Południowy – Kocierzew Północny w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 192.430,00 zł.
Całkowita wartość zadania wynosi 261.493,92 zł.

Zadanie polega na remoncie nawierzchni jezdni drogi gminnej na odcinku 690 metrów oraz remoncie poboczy, przebudowie skrzyżowania z drogą powiatową i ustawieniu oznakowania drogi.