Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ŁodziGmina Kocierzew Południowy realizuje projekt „Program Edukacji Ekologicznej pn. „Cicha woda brzegi rwie…” – realizowany w Szkole Podstawowej w Kocierzewie Południowym”.
Projekt dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Konkursu „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2018/2019”.

Całkowita wartość Zadania: 27 835,00 zł.
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: do kwoty 24 835,00 zł.

W ramach projektu realizowane będą tematy dotyczące zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony wód i gospodarki wodnej. Dla wszystkich dzieci biorących udział w projekcie zaplanowano warsztaty, wycieczki oraz konkursy.

Podsumowanie działań ekologicznych w ramach projektu „Cicha woda brzegi rwie…” odbędzie się na przełomie maja i czerwca:

  • rozstrzygnięcie konkursów
  • wystawa plakatów konkursowych
  • “Olimpiada Zdrowia” – olimpiada sportowa na wesoło
  • wręczenie nagród w obecności uczniów, nauczycieli, rodziców, społeczności lokalnej oraz władz gminy.

Więcej informacji na temat programów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi można znaleźć na stronie internetowej: www.zainwestujwekologie.pl.