Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ŁodziGmina Kocierzew Południowy realizuje projekt pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Kocierzew Południowy”. Projekt dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Całkowita wartość Zadania: 12.684,00 zł.
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: do kwoty 7.610,00 zł.

Zadanie dotyczy dokonania nasadzeń drzew na działkach należących do Gminy Kocierzew Południowy w okresie wrzesień – listopad 2019 roku. Realizacja projektu ma na celu spełnienie zadań z zakresu ochrony oraz kształtowania środowiska i klimatu,  a także spełnienie funkcji społeczno-usługowych na rzecz mieszkańców. Gmina chce zwiększyć stan zadrzewienia w gminie nasadzając drzewa na swoich działkach.

Zadanie obejmuje nasadzenie drzew w pięciu lokalizacjach:

  • działka 242/5 w Kocierzewie Południowym: 14 Jarząbów pospolitych
  • działka 240 przy Urzędzie  Gminy w Kocierzewie Południowym: 6 Jarząbów pospolitych i 3 Klony zwyczajne
  • działka 130/1 w Kocierzewie Południowym: 6 Klonów zwyczajnych i 10 Jarząbów mącznych
  • działka 567 przy Centrum Kultury w Boczkach Chełmońskich: 3 Jarząby pospolite i 1 Żywotnik
  • działka 241/4, 242/4, 243/3 w Sromowie: 10 szt. Jarząbów mącznych, 33 szt. Lip drobnolistnych i 20 Klonów zwyczajnych.