Gmina Kocierzew Południowy w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” otrzymała grant w wysokości 59 993,77 zł w celu zapewnienia uczniom i nauczycielom wyposażenia umożliwiającego zdalną edukację.

W ramach grantu zostały zakupione 22 laptopy z myszkami i oprogramowaniem Microsoft Office, które umożliwią uczniom i nauczycielom Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939r. w Kocierzewie Południowym realizowanie lekcji w modelu zdalnym.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”  w ramach Projektu Zdalna Szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.