Logo Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa

Gmina Kocierzew Południowy w ramach projektu „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” otrzymała grant w wysokości 55 000,00 zł w celu zapewnienia uczniom i nauczycielom wyposażenia umożliwiającego zdalną edukację.


W ramach grantu zostało zakupionych 18 laptopów z myszkami i oprogramowaniem Microsoft Office, które umożliwią uczniom i nauczycielom realizowanie lekcji w modelu zdalnym. Sprzęt trafi do dwóch szkół na terenie gminy: Publicznej Szkoły Podstawowej w Łaguszewie i Szkoły Podstawowej w Gągolinie Południowym. Każda z tych placówek otrzyma 9 zestawów do zdalnej nauki.

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020., Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Zdjęcie laptopów

Zdjęcie zakupionych laptopów