Gmina Kocierzew Południowy w dniu 13.12.2019 została podpisana umowa NR 717/EE/D/2019 na realizację zadania: Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. "Pracownia młodego fizyka” przy Szkole Podstawowej w Kocierzewie Południowym.

Zadanie dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Całkowita wartość zadania: 55 611,00zł.
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 49 750,00 zł.
Wkład własny Gminy Kocierzew Południowy: 5 861,00 zł.

W planowanej pracowni fizycznej znajdzie się 15 dwuosobowych stolików i 30 krzesełek ustawionych w trzy rzędy z możliwością ustawienia ławek aby umożliwić uczniom pracę w grupach, przy wykonywaniu obserwacji doświadczeń. W sali znajdą się również  biurko i krzesło dla nauczyciela oraz dziewięć szafek na pomoce dydaktyczne. W szafkach znajdą się pomoce dydaktyczne, w które wyposażona jest pracownia oraz te pozyskane w ramach projektu. Pomoce będą posegregowane i zgrupowane według bloków tematycznych. Umożliwią one stosowanie w jeszcze większym zakresie stosowanie metod aktywizujących uczniów, rozbudzą ich zainteresowanie i ciekawość poznawczą.  Aktywne metody oparte na doświadczeniu, obserwacji, eksperymencie z wykorzystaniem pozyskanych pomocy zmobilizują uczniów do samodzielnych poszukiwań, odpowiedzi na interesujące ich tematy i w ciekawy sposób zachęcą do nauki fizyki. Zostanie zamontowana tablica interaktywna ,której oprogramowanie posłuży uczniom i nauczycielom do sporządzania tabel i rysunków schematycznych. Tablica uzyska połączenie z Internetem, dzięki czemu w trakcje lekcji i zajęć kółek będzie możliwość korzystania z jego zasobów. Tablica interaktywna umożliwi korzystanie z programów multi-medialnych związanych z omawianymi zagadnieniami fizycznym. Zamontowane w oknach rolety zapewnią odpowiednie zaciemnienie Sali w czasie korzystania z tablicy. Tablica zielona kredowa oraz tablica korkowa. . Na tablicy korkowej uczniowie będą umieszczać różne ciekawostki dotyczące omawianych tematów Na ścianach południowej i wschodniej zamontowane zostaną listwy, na których będą wisiały plansze dydaktyczne z tematów, które będą omawiane na lekcjach. Nauczyciel będzie mógł się odwoływać do treści na nich zamieszczonych w trakcie zajęć. Plansze cały czas dostępne dla uczniów pozwolą na bieżące korzystanie z umieszczonych w nich danych oraz w sposób poglądowy systematyzować i utrwalać pozna-ne wiadomości. bezpośrednio Na południowej ścianie zostanie naklejona fototapeta przedstawiająca wzory fizyczne oraz rysunki doświadczeń z fizyki. Na parapetach i niektórych szafach będą stały doniczki z kwiatami. Na półkach w szafkach zostaną wyeksponowane prace uczniów wykonane na kole młodego fizyka oraz niektóre pomoce dydaktyczne zakupione w projekcie, min. maszyna elektrostatyczna, wahadło matematyczne, maszyny proste. W rogu sali urządzony zostanie kącik ze zlewem oraz podręczną szafką ze stojakami na szkło laboratoryjne, gdzie nauczyciel i uczniowie w trakcie zajęć oraz po ich zakończeniu będą mieli możliwość korzystania z bieżącej wody w celu przygotowania doświadczeń oraz porządkowania i mycia szkła po zakończonych doświadczeniach czy eksperymentach.

Termin zakończenia realizacji zadania – 30.09.2020 r.
www.zainwestujwekologie.pl