Logo z Wami zmieniamy łódzkieW dniu 13 lipca 2020 roku została zawarta umowa między Województwem Łódzkim a Gminą Kocierzew Południowy na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich w kwocie 10 000,00 zł.
W okresie od 1 lipca 2020 r. do 15 listopada 2020 r. w sołectwie Różyce – Żurawieniec realizowany jest projekt „Aktywna wioska ! - wyposażenie świetlicy wiejskiej w Różycach-Żurawieńcu.” o wartości całkowitej 10 100,00 zł – polegający na zakupie wyposażenia do świetlicy wiejskiej w budynku OSP Różyce – Żurawieniec oraz organizacji dożynek.