Logo W dniu 13 lipca 2020 roku została zawarta umowa między Województwem Łódzkim a Gminą Kocierzew Południowy na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich w kwocie 10 000,00 zł.
W okresie od 1 lipca 2020 r. do 15 listopada 2020 r. w sołectwie Osiek realizowany jest projekt „Nasze sołectwo – wyposażenie świetlicy wiejskiej sołectwa Osiek.” o wartości całkowitej 10 660,00 zł – polegający na zakupie wyposażenia do świetlicy wiejskiej w budynku OSP Osiek oraz organizacji imprezy integracyjnej.