LogoW dniu 13 lipca 2020 roku została zawarta umowa między Województwem Łódzkim a Gminą Kocierzew Południowy na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich w kwocie 10 000,00 zł.
W okresie od 1 lipca 2020 r. do 15 listopada 2020 r. w sołectwie Wicie realizowany jest projekt „Nie ma jak Wicie. Piknik rodzinny i doposażenie świetlicy wiejskiej w Wiciu.” o wartości całkowitej 10 700,00 zł – polegający na zakupie wyposażenia do świetlicy wiejskiej w budynku OSP Wicie oraz organizacji imprezy integracyjnej.