Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ŁodziGmina Kocierzew Południowy w dniu 28.09.2020 r. podpisała umowę NR 352/OA/D/2020 na realizację zadania: „Montaż systemu fotowoltaicznego na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Kocierzew Południowy”
Zadanie dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Całkowita wartość zadania: 443 323,60 zł.

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 354 658,00 zł.

Wkład własny Gminy Kocierzew Południowy: 88 664,60 zł.

W ramach zadania zostaną zamontowane cztery systemy fotowoltaiczne:

  • na budynku Szkoły Podstawowej w Kocierzewie Południowym o mocy 49,73 kWp
  • na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Łaguszewie o mocy 14,95 kWp
  • na budynku Szkoły Podstawowej w Gągolinie Południowym  o mocy 13 kWp
  • na budynku Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowym o mocy 9,75 kWp

Planowane do realizacji zadanie ma na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną oraz obniżenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Inwestycja w odnawialne źródła energii jest działaniem przyszłościowym zwiększającym funkcjonalność i atrakcyjność gminy. Działania samorządu mogą być dobrym przykładem dla mieszkańców, którzy zainteresują się tematem OZE i będą zainteresowani montażem podobnych instalacji na swoich nieruchomościach.