Logo WFOŚiGWGmina Kocierzew Południowy realizuje projekt pn. Utworzenie terenów zieleni wraz z bazą edukacyjną w Boczkach Chełmońskich w Gminie Kocierzew Południowy.

Projekt dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Całkowita wartość Zadania: 114.108,37 zł.
Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi: do kwoty 86.721,00 zł
w tym:
Dotacja do wysokości 52.032,00 zł
Pożyczka do wysokości 34 689,00 zł

Celem zadania jest utworzenie terenu zieleni wraz z bazą edukacyjną oraz kompleksowe uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Centrum Kultury w Boczkach Chełmońskich w Gminie Kocierzew Południowy. Celem Zadania jest również podniesienie walorów użytkowych i przestrzennych oraz stworzenie sprzyjających warunków dla realizowania aktywności rekreacyjnej mieszkańców Gminy Kocierzew Południowy i zagospodarowanie terenów zieleni w taki sposób, aby stały się one miejscem chętnie odwiedzanym zarówno przez mieszkańców, jak i turystów oraz stanowiły wizytówkę Gminy.

Zadanie obejmuje następujące działania:

  1. Zagospodarowanie terenów zieleni wokół Centrum Kultury w Boczkach Chełmońskich, polegające na zakupie drzew i krzewów oraz wykonaniu nasadzeń.
  2. Utworzenie miejsca do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji ekologicznej, tj. zakup i montaż altany oraz ławek do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczej oraz zakup i montaż 4 tablic dydaktycznych o tematyce przyrodniczej i ekologicznej.
  3. Zakup tabliczek do oznaczania roślin rosnących na poszczególnych rabatach oraz tabliczek do oznaczania drzew.
  4. Zakup budek lęgowych, karmników dla ptaków, zewnętrznych koszy na śmieci oraz potrójnych stojaków na worki do segregacji śmieci.
  5. Zakup węża ogrodowego.

https://www.wfosigw.lodz.pl/