Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejGmina Kocierzew Południowy realizuje projekt „Program Edukacji Ekologicznej pn. "Czysto wszędzie, ładnie wszędzie!"- realizowany w Szkole Podstawowej w Kocierzewie Południowym” Projekt dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Konkursu „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2019/2020”.

Całkowita wartość Zadania: 34 194,00 zł
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: do kwoty: 30 774,00 zł

Projekt edukacji ekologicznej ma na celu przybliżenie dzieciom i młodzieży problemów związanych z powstawaniem odpadów, zaplanowano działania które min. pokazują jak można powtórnie wykorzystać odpady i jak nadać im drugie życie, a przez to zmniejszyć ilość śmieci w najbliższym środowisku, jak prawidłowo segregować odpady oraz jakie są skutki zaśmiecania środowiska. Dla wszystkich dzieci biorących udział w projekcie zaplanowano warsztaty, wycieczki oraz konkursy. Zakupione zostaną także pomoce dydaktyczne wykorzystywane w ramach działań zaplanowanych w projekcie.

Więcej informacji na temat programów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi można znaleźć na stronie internetowej: www.zainwestujwekologie.pl