Gmina Kocierzew Południowy w dniu 27.05.2022 r. otrzymała Promesę Inwestycyjną oraz przystąpiła do realizacji zadania:

„Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Kocierzew Południowy”
Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Całkowita wartość zadania: 11.973.925,61 zł
Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład: 9.247.300,00 zł
Wkład własny Gminy Kocierzew Południowy:  2.726.625,61 zł


Modernizacja polega na wykonaniu na drogach gminnych nowych nakładek asfaltowych oraz utwardzeniu poboczy. Drogi będą modernizowane w miejscowościach: Boczki Chełmońskie, Gągolin Północny, Gągolin Południowy, Gągolin Zachodni, Kocierzew Południowy, Kocierzew Północny, Konstantynów, Lenartów, Łaguszew, Osiek, Ostrowiec, Różyce, Różyce Żurawieniec.
Łącznie zmodernizowanych zostanie 32,28 km dróg.