Gmina Kocierzew Południowy z dniem 07.12.2021 r. przystąpiła do realizacji zadania:
„Utworzenie ekopracowni Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. w Kocierzewie Południowym”

Zadanie dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Całkowita wartość zadania: 55 500,00 zł
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 50 000,00 zł
Wkład własny Gminy Kocierzew Południowy: 5 500,00 zł

W ramach realizowanego projektu w Szkole Podstawowej w Kocierzewie Południowym powstanie pracownia geograficzna.  Projekt obejmuje zakup 28 jednoosobowych stolików i 28 krzesełek, które będą ustawione w czterech rzędach z możliwością ustawienia ławek tak, aby umożliwić uczniom pracę w grupach. W sali znajdą się również  biurko i krzesło dla nauczyciela oraz pięć szaf przeznaczonych na zakupione w ramach projektu pomoce dydaktyczne i materiały edukacyjne, prace uczniów, podręczną biblioteczkę geograficzną. Pracownia zostanie wyposażona w monitor interaktywny wraz z laptopem i głośnikami, którego oprogramowanie posłuży uczniom i nauczycielom do przeprowadzenia ciekawych lekcji interaktywnych, prezentowania filmów edukacyjnych, prezentowania prac uczniów itp.  Monitor uzyska połączenie z Internetem, dzięki czemu w trakcje lekcji i zajęć kół zainteresowań będzie możliwość korzystania z jego zasobów. Zamontowane w oknach rolety zapewnią odpowiednie zaciemnienie sali w czasie korzystania z monitora. Obok monitora zostanie zamontowana tablica suchościeralna. Na ścianach zamontowane będą listwy, na których zawisną plansze dydaktyczne z tematów, które będą omawiane na lekcjach. Na ścianie zostanie naklejona fototapeta przedstawiająca krajobraz najbliższej okolicy. Na parapetach będą stały doniczki z kwiatami.

Termin zakończenia realizacji zadania – 30.09.2022 r.
www.zainwestujwekologie.pl