W dniu 26 lipca 2022 roku została zawarta umowa między Województwem Łódzkim a Gminą Kocierzew Południowy na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” w kwocie 12 000,00 zł.
W okresie od 1 lipca 2022 r. do 15 listopada 2022 r. w sołectwie Wejsce realizowany jest projekt pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej”, polegający na zakupie wyposażenia do świetlicy wiejskiej w budynku OSP Wejsce, w szczególności kompletów talerzy, patelni, warnika oraz stołów bankietowych.