W dniu 26 lipca 2022 roku została zawarta umowa między Województwem Łódzkim a Gminą Kocierzew Południowy na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” w kwocie 12 000,00 zł.
W okresie od 1 lipca 2022 r. do 15 listopada 2022 r. w sołectwie Gągolin Północny realizowany jest projekt pn. „Doposażenie altany oraz zakup huśtawki ogrodowej wolnostojącej”, polegający na zakupie żaluzji do altany oraz huśtawki ogrodowej.