W dniu 18 sierpnia 2022 roku została zawarta umowa między Województwem Łódzkim a Gminą Kocierzew Południowy na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu „W zdrowym ciele, zdrowy duch – aktywna wioska” w kwocie 100 000,00 zł.

W okresie od 1 lipca 2022 r. do 30 listopada 2022 r. w sołectwie Boczki Chełmońskie jest realizowany projekt polegający na wykonaniu wielofunkcyjnego kompleksu sportowego. Zrealizowany projekt polega na stworzeniu wielofunkcyjnego obiektu, który będzie służył mieszkańcom miejscowości Boczki Chełmońskie oraz wszystkim mieszkańcom gminy. Na terenie boiska sportowego w Boczkach Chełmońskich wykonano siłownię plenerową, na której zainstalowano 4 dwustronne urządzenia, plac zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem na którym zamontowano 5 urządzeń oraz tablicę informacyjną. Zostały wykonane również  boiska do piłki plażowej nożnej oraz piłki plażowej siatkowej. Boisko do piłki plażowej wyposażono w słupki do siatki. Zakupiono i posadzono drzewa i krzewy oraz pnącza.