Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Gmina Kocierzew Południowy z dniem 25.06.2021 r. przystąpiła do realizacji zadania:

„USUNIĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KOCIERZEW POŁUDNIOWY W 2021 ROKU”

Zadanie dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Całkowita wartość zadania: 52 383,12 zł
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 47 145,00 zł
Wkład własny Gminy Kocierzew Południowy:  5 238,12 zł

Logo WFOŚiGWGmina Kocierzew Południowy z dniem 22.12.2020 r. przystąpiła do realizacji zadania:
„Utworzenie punktu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. w Kocierzewie Południowym”

Zadanie dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Całkowita wartość zadania: 55 500,00 zł
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 50 000,00 zł
Wkład własny Gminy Kocierzew Południowy: 5 500,00 zł

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejGmina Kocierzew Południowy realizuje projekt „Program Edukacji Ekologicznej pn. "Czysto wszędzie, ładnie wszędzie!"- realizowany w Szkole Podstawowej w Kocierzewie Południowym” Projekt dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Konkursu „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2019/2020”.

Całkowita wartość Zadania: 34 194,00 zł
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: do kwoty: 30 774,00 zł

Projekt edukacji ekologicznej ma na celu przybliżenie dzieciom i młodzieży problemów związanych z powstawaniem odpadów, zaplanowano działania które min. pokazują jak można powtórnie wykorzystać odpady i jak nadać im drugie życie, a przez to zmniejszyć ilość śmieci w najbliższym środowisku, jak prawidłowo segregować odpady oraz jakie są skutki zaśmiecania środowiska. Dla wszystkich dzieci biorących udział w projekcie zaplanowano warsztaty, wycieczki oraz konkursy. Zakupione zostaną także pomoce dydaktyczne wykorzystywane w ramach działań zaplanowanych w projekcie.

Więcej informacji na temat programów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi można znaleźć na stronie internetowej: www.zainwestujwekologie.pl

Logo WFOŚiGWGmina Kocierzew Południowy realizuje projekt pn. Utworzenie terenów zieleni wraz z bazą edukacyjną w Boczkach Chełmońskich w Gminie Kocierzew Południowy.

Projekt dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Całkowita wartość Zadania: 114.108,37 zł.
Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi: do kwoty 86.721,00 zł
w tym:
Dotacja do wysokości 52.032,00 zł
Pożyczka do wysokości 34 689,00 zł

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ŁodziGmina Kocierzew Południowy z dniem 22.09.2020 r. przystąpiła do realizacji zadania:

„USUNIĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KOCIERZEW POŁUDNIOWY W 2020 ROKU”

Zadanie dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Całkowita wartość zadania: 47 546,20 zł
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 39 962,00 zł
Wkład własny Gminy Kocierzew Południowy:  7 584,20 zł

Zakres rzeczowy zadania polega na usunięciu wyrobów zawierających azbest – zebranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z 41 posesji na terenie Gminy Kocierzew Południowy.

Efektem ekologicznym zadania jest unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych z 41 posesji na terenie Gminy Kocierzew Południowy. Łącznie unieszkodliwiono 126,144 Mg odpadów azbestowych. Będzie to skutkowało zmniejszeniem zagrożenia dla zdrowia ludzi, wywołanego przez włókna azbestowe uwalniane do atmosfery.

Termin zakończenia realizacji zadania – 31.01.2021 r.

www.zainwestujwekologie.pl