Logo Programu Senior Plus

W dniu 3 kwietnia 2018 r. Wojewoda Łódzki zawarł z Gminą Kocierzew Południowy umowę o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018 Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+”.

W ramach tego zadania został utworzony i wyposażony Klubu „Senior+” w Boczkach Chełmońskich. Klub pełni funkcję m.in. edukacyjną, kulturalno-oświatową, aktywności ruchowej, terapii zajęciowej, aktywizujące wolontariat międzypokoleniowy.

Całkowity koszt zadania wynosi 258.947,17 zł
Dotacja celowa na realizację zadania wynosi 149.800,94 zł
Wkład własny wynosi 109.146,23 zł

Dzięki dofinansowaniu został przebudowany budynek, w którym zostały zaadoptowane następujące pomieszczenia:

  • sala główna o powierzchni ok. 133 m2, w miarę potrzeb wykorzystywana do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych oraz pełniąca funkcję sali baletowej
  • sala spotkań o powierzchni ok. 34 m2
  • pomieszczenia biurowe o powierzchni ok. 19 m2 dla pracownika GBP
  • łazienki (WC męski + WC damski dostosowany dla osób niepełnosprawnych)
  • kotłownia ze składem oleju
  • korytarz
  • aneks kuchenny powierzchnia ok. 20m2
  • 2 pomieszczenia użytkowe na poddaszu (ok. 28 m2 i ok. 20 m2)

Obraz przedstawia baner z hasłem łódzkie budzi emocjeW dniu 12 lipca 2018 roku została podpisana umowa między Gminą Kocierzew Południowy a Województwem Łódzkim na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łaguszewie” w ramach udzielania pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

Całkowita wartość zadania: 168 211,50 zł
Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego: 85 000,00 zł
Wkład własny Gminy: 83 211,50 zł

Obraz przedstawia banner z hasłem z wami zmieniamy łódzkieDnia 8 czerwca 2018 roku zostały zawarta umowa między Województwem Łódzkim a Gminą Kocierzew Południowy na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich w kwocie 5 000,00 zł.

W okresie od 1 lipca 2018 r. do 15 listopada 2018 r. w sołectwie Łaguszew realizowany jest projekt „Nasza świetlica – nasze miejsce spotkań w sołectwie Łaguszew” o wartości całkowitej 7 614,00 zł – polegający na remoncie świetlicy wiejskiej w budynku OSP Łaguszew oraz organizacji imprezy integracyjnej.

W dniu 13 lipca 2018 r. Marszałek Województwa Łódzkiego w trakcie wizyty w Urzędzie Gminy w Kocierzewie Południowym wręczył sołtysowi wsi Łaguszew czek na realizację projektu.

Obraz przedstawia Wójta Gminy Kocierzew Południowy z symbolicznym czekiemGmina Kocierzew Południowy zawarła z Wojewodą Łódzkim umowę na modernizację drogi gminnej na odcinku Kocierzew Południowy – Kocierzew Północny w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 192.430,00 zł.
Całkowita wartość zadania wynosi 261.493,92 zł.

Zadanie polega na remoncie nawierzchni jezdni drogi gminnej na odcinku 690 metrów oraz remoncie poboczy, przebudowie skrzyżowania z drogą powiatową i ustawieniu oznakowania drogi.

Na obrazie logo funduszy europejskich flaga Polski logo promuje łódzkie flaga Unii EuropejskiejW dniu 10.10.2018 r. zawarto umowę pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Kocierzew Południowy na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja i remont Domu Ludowego w Boczkach” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Kwota otrzymanej dotacji wynosi: 393 052,21 zł.
Całkowita wartość projektu wynosi: 712 590,75 zł.