Obraz przedstawia logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w ŁodziStowarzyszenie na Rzecz Rozwoju oświaty w Gminie Kocierzew Południowy realizuje projekt „Program Edukacji Ekologicznej pn. „Woda wokół nas” realizowany w Szkole Podstawowej w Gągolinie Południowym”. Projekt dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Konkursu „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2018/2019”.

Całkowita wartość Zadania: 29 986,00 zł
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: do kwoty 26 986,00 zł

W ramach projektu realizowane będą tematy dotyczące zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony wód i gospodarki wodnej. Dla wszystkich dzieci biorących udział w projekcie zaplanowano warsztaty, wycieczki oraz konkursy. Zakupione zostaną także pomoce dydaktyczne wykorzystywane w ramach działań zaplanowanych w projekcie.

Więcej informacji na temat programów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi można znaleźć na stronie internetowej: www.zainwestujwekologie.pl