Ludowy Klub Sportowy „FENIX” Boczki Chełmońskie otrzymał dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł w ramach Programu „KLUB” finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Realizowane zadanie polega na przeprowadzeniu zajęć szkoleniowych dla dzieci i młodzieży w okresie od czerwca do listopada 2018 roku, ukierunkowanych na nauce i doskonaleniu umiejętności piłkarskich.

Wsparciem w ramach programu „KLUB” objętych zostało 15 zawodników piłki nożnej.

Dodatkowo zakupiony zostanie sprzęt sportowy:

  • siatka na piłkochwyty
  • piłki
  • stroje sportowe do gry w piłkę nożną.