Logo ARF, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, logo Działaj lokanie, logo LGDStowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy w dniu 10 lipca 2018 r. zawarło umowę z Ośrodkiem Działaj Lokalnie Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka” na kwotę 3 000,00 zł. Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka”.

Projekt pod nazwą „Kierunek Integracja” realizowany będzie w terminie 03.09.2018 r. – 19.11.2018 r. w Szkole Podstawowej w Łaguszewie.

Celem projektu jest zwiększenie integracji społecznej mieszkańców południowej części Gminy Kocierzew Południowy, zwłaszcza ze szkołami funkcjonującymi na danym terenie poprzez aktywne uczestnictwo w imprezach organizowanych przez placówki oświatowe. W Szkole Podstawowej w Łaguszewie zostaną zorganizowane dwie imprezy lokalne „Dzień Warzywa” oraz przedstawienie z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W ramach projektu zostaną zakupione stoły, krzesła, szafy oraz ławka.