Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy w dniu  20.12.2019 została podpisana umowa NR 806/EE/D/2019 na realizację zadania:
„Utworzenie pracowni edukacyjnej  pn. "Fizyka okiem praktyka” przy Szkole Podstawowej w Gągolinie Południowym”


Zadanie dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Całkowita wartość zadania: 67 612,00 zł
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 50.000,00 zł
Wkład własny Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy: 17 612,00 zł

Zakres rzeczowy zadania polega utworzeniu pracowni fizycznej.  Pracownia zostanie wyposażona w 10 dwuosobowych stolików i 20 krzesełek ustawionych w trzy rzędy, biurko i krzesło dla nauczyciela oraz  siedem  szafek na pomoce dydaktyczne i jedna jako zabudowa pod umywalkę. Za biurkiem na ścianie północnej stanie szafka z szufladami, a nad nią przymocowana będzie jedna z listew na plansze.  Na tej samej ścianie zostanie zamontowana tablica interaktywna, tablica zielona kredowa. Na ścianie wschodniej przytwierdzone zostaną 3 listwy, na których będą wisiały plansze dydaktyczne z zagadnieniami, które będą omawiane na lekcjach. Szafki ustawione będą na ścianie południowej, na skrajnych jej końcach znajdą się szafy wysokie , a między nimi będą szafki niskie. Ten sposób ustawienia stworzy miejsce na fototapetę nad niskimi szafkami Na półkach w szafkach zostaną wyeksponowane wytwory uczniów wykonane jako dodatkowe zadanie w ramach pracy metodą projektu oraz niektóre pomoce dydaktyczne zakupione w projekcie, min. maszyna elektrostatyczna, wahadło matematyczne, maszyny proste. W północno – wschodnim rogu pomieszczenia, w jednej z wnęk, zostanie zainstalowana szafka ze zlewem i kran z bieżącą wodą. Druga, w południowo – wschodnim rogu, wnęka będzie miejscem zawieszenia tablicy korkowej, gdzie uczniowie będą umieszczać różne ciekawostki dotyczące omawianych tematów. Na parapetach i niektórych szafach staną doniczki z kwiatami. Pracownia będzie służyła dzieciom podczas lekcji fizyki. Dzięki nowemu wyposażeniu lekcje będą mogły być w sposób profesjonalny i nowoczesny.
Termin zakończenia realizacji zadania – 30.09.2020 r.
www.zainwestujwekologie.pl