Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejStowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy w dniu 20.12.2019 została podpisana umowa NR 805/EE/D/2019 na realizację zadania: Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Ekopracownia pod chmurką” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszewie.

Zadanie dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Całkowita wartość zadania: 52 601,00 zł
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 47 236,00 zł
Wkład własny Gminy Kocierzew Południowy: 5 365,00 zł

W ramach projektowanego punktu dydaktycznego w  północno-zachodniej jego części  powstanie ogród geologiczny, na który składać się będzie kompozycja monolitów i bloków skalnych, pochodzących z różnych obszarów Polski i świata. Od wschodniej granicy ogrodu zostanie zaaranżowane koryto suchej rzeki, wyłożonej grysem i kamieniem rzecznym płukanym o niskiej frakcji. Rzeka „popłynie” od ogrodu geologicznego na południowy-wschód , nad jej korytem w kierunku północ- południe zostanie umieszczony drewniany, wygięty łukowato mostek, stanowiący początek ścieżki sensorycznej. Przy nim od południa umieszczona zostanie niska, drewniana ława z bali, służąca użytkownikom do zdjęcia bądź założenia obuwia. Od niej w kierunku południowym zostanie poprowadzona ścieżka sensoryczna, na którą złoży się osiem różnorodnych pól ( żwir, kora, piasek, szyszki , otoczaki itp.). Po prawej stronie ścieżki zostaną usytuowana  trzy obiekty :dwie instalacje typu światowid: ”Ptaki pól i łąk, „Rośliny łąkowe”, a między nimi gra typu pamięciówka pt. „Grzyby i ich niebezpieczne sobowtóry”.

Na południowy – wschód od krańca mostku zostanie postawiony ławostół edukacyjny: „Płazy i gady”. Przy południowo-wschodniej stronie obszaru , tuż przy drodze wewnętrznej, znajdzie się zegar słoneczny oraz stacja meteorologiczna. Między ławostołem a stacją meteorologiczną zostanie posadzona sosna gęstokwiatowa oraz jałowiec kolumnowy. Z tyłu ogrodu geologicznego zostanie posadzony rząd berberysów, na krawędziach suchej rzeki jałowiec nadbrzeżny. funkie, juki,  sucholubne byliny, jałowiec kolumnowy. Skalniak będzie podniesiony do wysokości 1m  a na nim nasadzone: skalnica, żagwin, rojnik.  Miejsca dookoła  posadzonych  bylin, krzewów i drzew zostaną wysypane grubą warstwa kory, aby zapobiec zachwaszczaniu. Pod światowidami   i grą typu pamięciówka pojawi się trawa kostrzewa i sadzonki karmnika, aby z czasem zadarnić te miejsca. W północno-wschodniej części obszaru usytuowana zostanie tablica informacyjna o projekcje i jego współfinansowaniu.

Dookoła klonu planowanego projektu zostanie postawiona oktagonalna drewniana ława typu myśliwskiego. Grunt pod nią będzie wyłożony kostką i okrawężnikowany. Pomiędzy studnia a kotłownią znajdzie miejsce tzw. koło fortuny , czyli zegar fenologiczny, a pod nim posadzona zostanie trawa kostrzewa i karmnik.

Na bazie powstałego ogródka będą prowadzone zajęcia dydaktyczne dla dzieci z  Publicznej Szkoły Podstawowe w Łaguszewie  


Termin zakończenia realizacji zadania – 30.11.2020 r.
www.zainwestujwekologie.pl