Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy realizuje projekt „Program Edukacji Ekologicznej realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszewie”. Projekt dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Konkursu „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2020/2021”.

Całkowita wartość Zadania: 21 756,00 zł
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: do kwoty: 19 306,00 zł

Projekt Inwazji śmieci mówimy STOP! ma na celu ukształtowanie u jego beneficjentów społecznie pożądanych postaw i umiejętności w zakresie ograniczenia śmieci, ich ponownego wykorzystania i recyklingu. Wychodzi naprzeciw palącemu problemowi ekologicznemu, jakim są śmieci. Dla wszystkich dzieci biorących udział w projekcie zaplanowano warsztaty, wycieczki oraz konkursy. Zakupione zostaną także pomoce dydaktyczne wykorzystywane w ramach działań zaplanowanych w projekcie.

Więcej informacji na temat programów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi można znaleźć na stronie internetowej: www.zainwestujwekologie.pl