Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodniej w ŁodziStowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy realizuje projekt „Program Edukacji Ekologicznej pn. "Woda żywi i pracuje"- realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszewie”. Projekt dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Konkursu „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2019/2020”.

Całkowita wartość Zadania: 24 969,00 zł
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: do kwoty: 22 473,00 zł

Projekt edukacji ekologicznej Woda żywi i pracuje, realizowany w okresie od 10 września 2019 r. do 20 czerwca 2020 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszewie, ma na celu zdobycie przez jego beneficjentów rzetelnej wiedzy na temat roli i znaczenia różnorodnych wód na Ziemi i w życiu, także gospodarczym  człowieka oraz ukształtowanie od najmłodszych lat możliwie trwałych nawyków dotyczących ochrony wody słodkiej, jej przydomowej retencji i racjonalnego, oszczędnego jej wykorzystania. Dla wszystkich dzieci biorących udział w projekcie zaplanowano warsztaty, wycieczki oraz konkursy. Zakupione zostaną także pomoce dydaktyczne wykorzystywane w ramach działań zaplanowanych w projekcie.

Więcej informacji na temat programów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi można znaleźć na stronie internetowej: www.zainwestujwekologie.pl