Na terenie naszej gminy Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Kocierzew Południowy zrealizowało projekt pt. „Zdrowo i aktywnie” – działania przeciwdziałające COVID-19 w Gminie Kocierzew Południowy”. Projekt realizowany był w ramach programu „Działaj Lokalnie” jako przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Łowicka". Projekt miał na celu niwelację skutków pandemii wirusa CIVID-19,  wielomiesięcznego odizolowania, zdalnej nauki i postępujących wśród dzieci i młodzieży uzależnień od elektroniki.  W ramach projektu stowarzyszenie zakupiło namiot, który był  niezbędny do realizacji pikników, a którego stowarzyszenie nie posiadało. Namiot będzie wykorzystywany podczas wszystkich wydarzeń, jakie stowarzyszenie będzie organizować oraz podczas  np. festynów gminnych i dożynek gminnych, na których stowarzyszenie będzie mogło się zaprezentować.
W ramach projektu zostały zorganizowane 3 rodzinne pikniki sportowe: w dniu 25.07.2021 r. przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszewie, 08.08.2021 r. – przy Szkole Podstawowej w Kocierzewie Południowym oraz 29.08.2021 r. – przy Szkole Podstawowej w Gągolinie Południowym. Miejsca te nie zostały wybrane przypadkowo, gdyż są one zlokalizowane w trzech różnych częściach gminy, co zapewniło dostęp wszystkich chętnych mieszkańców Projekt adresowany był dla całej społeczności, a udział nim był darmowy i otwarty. Pikniki były prowadzone przez animatora ze Studio Rampa, który kierował zabawą i konkursami, tak aby jak najwięcej osób wciągnęło się w rywalizację i zabawę Dla uczestników zabaw czekał mały poczęstunek dla uczestników pikników.