W dniu 5 lipca 2021 roku została zawarta umowa między Województwem Łódzkim a Gminą Kocierzew Południowy dotycząca przyznania pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach, w ramach naboru „Sołectwo na plus” w kwocie 10.000,00 zł.
Sołectwo Boczki Chełmońskie realizuje projekt „SOŁECTWO NA PLUS” polegający na zakupie materiałów na ogrodzenie, wykonane z paneli siatkowych oraz zakup materiałów do wykonania wieszaków oraz półek na ubrania bojowe. Wszystkie prace montażowe zostaną wykonane w ramach pracy własnej mieszkańców wsi Boczki Chełmońskie.
Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Logotyp Wojewódzwto łódzkie Sołectwo na Plus